TRVMediaServer.UDPActive, UDPPort

<< Click to display table of contents >>

TRVMediaServer.UDPActive, UDPPort

UDPActive turns on/offs a UDP server. UDPPort defines the server port.

property UDPActive: Boolean;

property UDPPort: Word;

HTTPPort and UDPPort must be different.

Default values

UDPActive: False

UDPPort: 8081