rvruler TRVRuler Properties

Properties   Methods  | Legend

<< Click to display table of contents >>

rvruler TRVRuler Properties

Properties   Methods  | Legend

In TRVRuler

published  LineStyle

published RichViewEdit

published  RVRulerOptions

Derived from TCustomRuler

published BiDiModeRuler

published  BottomMargin

published  DefaultTabWidth

published  FirstIndent

published Flat

published IndentColor

published IndentSaturation

published  IndentSettings

published  Inset

published  LeftIndent

published  LeftMargin

published MarginColor

published MarginSaturation

published  MarginSettings

published  MaxTabs

published  Options

published TickColor

published SkinType

published RulerSaturation

published  RightIndent

published  RightMargin

published RulerColor

published RulerColorPageEnd

published  RulerTexts

published RulerType

none ScreenRes

published  Tabs

published  TabSettings

published  TopMargin

published UnitsDisplay

published UnitsPixelsPerInch

published UnitsProgram

published Zoom

Derived from TCustomControl

published  Align

published  Anchors

published  BiDiMode

published  Color

published  Constraints

published  DragCursor

published  DragKind

published  DragMode

published  Enabled

published  Font

published  Hint

published  ParentBackground

published  ParentBiDiMode

published  ParentColor

published  ParentFont

published  ParentShowHint

published  PopupMenu

published  ShowHint

published  Visible